Sametinget informerer:
Hvert år under uke 43 gjør vi en ekstra innsats for å synliggjøre våre hjertespråk. Dato for årets Giellavahkku-Giellavahkko-Gïelevåhkoe er 24.-30. oktober. Sametinget ønsker med dette å invitere både private og offentlige aktører til å bidra under uken for å markere samiske språk i 2022.

Samiske språk

Språk handler ikke bare om kommunikasjon, men er nært knyttet til identitet, kulturarv og tilhørighet. I hele det samiske bosettingsområdet finnes det 10 samiske språk og i internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk.

Til tross for stemplet som utrydningstruet, lever de samiske språkene fortsatt videre. Det er håp. Det er en økende bevissthet blant samer om språk og språkvalg. I områder hvor samisk ikke har vært brukt på en generasjon eller to, tar nå unge voksne samisk tilbake og forsøker å gi det videre til sine barn. En ny generasjon med samisktalende barn vokser frem. Synliggjøring av samiske språk spiller i denne sammenhengen en viktig rolle. Interessen for samiske samfunn er stort, og tidspunktet for en felles språkdugnad kunne ikke vært bedre.

Uken for å markere samiske språk (Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe)

Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.

Målet med Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskapen om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Uken ble arrangert for første gang i 2019 og har siden vokst fra år til år. Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe vil markeres over hele landet denne uka, og det vil foregå arrangement og aktiviteter både digitalt og gjennom lokale arrangement. I samarbeid med Sametingene i Sverige og Finland, arrangeres også uken for å markere samiske språk i Sverige og Finland. Vi ønsker derfor at alle blir med på denne felles innsatsen for å synliggjøre samiske språk gjennom ulike tiltak lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hvis det er noen spørsmål, ta kontakt på giellavahkku@samediggi.no.

Bli med på å løfte de samiske språkene!