På grunn av høye strømpriser ble bostøtten styrket i en periode. Det gjør at flere får bostøtte, og at mange får utbetalt mer bostøtte enn normalt for desember, januar og februar. Alle som mottar bostøtte i denne perioden, får i tillegg utbetalt ekstra støtte til strøm. Du kan søke om bostøtte for disse månedene fram til 1. april. 

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker, så endringene gjelder bostøtte som blir utbetalt i januar, februar og mars.

Du kan fortsatt søke om bostøtte for desember, januar og februar

Du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april 2022. Les mer om hvordan du kan søke om bostøtte for tidligere måneder

Dette er de midlertidige endringene i bostøtten i perioden desember - februar: