Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
8. april:

Vil du være meddommer/skjønnsmedlem/medlem forliksråd/møtefullmektig? Frist: 25.04.2024.

Er det noen som ønsker å være meddommere/skjønnsmedlem/i Forliksråd for perioden 2025-2028? FRIST: 2... loga eanet

Brannvern og feiing

Lyngenfjord brann og redning er et samarbeid mellom kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Storfjord kommune er vertskommune. 

Brannsamarbeidet har følgende målsetting:

 • Å innfri sentrale myndigheters krav til kompetanse og kvalitet innen alle deler av brann- og redning.
 • Å yte en tjeneste som skal gi kommunene en effektiv tjeneste og forutsigbar økonomisk ramme.
 • Å etablere en brann- og redningsberedskap og brannmyndighet med engasjerte, kunnskapsrike og motiverte ansatte som skal arbeide innenfor et godt faglig arbeidsmiljø.
   

Brannstasjoner i samarbeidet er lokalisert på:

 • Hatteng brannstasjon
 • Skibotn brannstasjon
 • Lyngseidet brannstasjon
 • Furuflaten brannstasjon
 • Lenangen brannstasjon
 • Hovedbrannstasjonen Olderdalen
 • Depot, Manndalen
 • Depot, Birtavarre
 • Depot Lenangsøyra
 • Feie- og tilsynstjenesten

Brannsjef har kontordag på rådhuset i Olderdalen på torsdager.

Lyngenfjordbrannogredning.JPG

Ansatte

Rolf Vidar Olsen

Brannsjef / Buollinhoavda

Tlf: 46 90 56 06
Rolf-vidar.olsen@storfjord.kommune.no

Brannsjef har kontordag på rådhuset i Olderdalen på torsdager / Buollinhoavddas lea kontorbeaivi Gáivuona ráđđeviesus juohke duorastaga. 

Odd Harald Grøtterud

Leder forebyggende / Jođiha eastadeami

Christine Brunlia Sandvik

Feier/Brannforebygger - Ruhttejeaddji / Buollineastadeaddji

Dan-Ole Nordheim

Feier/Brannforebygger - Ruhttejeaddji / Buollineastadeaddji

Gry-Hege Kviteberg

Feier/Brannforebygger - Ruhttejeaddji / Buollineastadeaddji
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk