Unntatt fra karanteneplikten er arbeidstakere med hyppige grensekryssinger til arbeidsplassen i Norge. Med hyppige grensekryssinger menes det pendling daglig, ukentlig eller med 10 dagers frekvenser. 

Forutsetning for unntakelsen fra karanteplikten er regelmessig Covid-19- testing i Norge: 

  • Arbeidstakere må teste seg ved første ankomst etter 17.10. 
  • Ny test i Norge deretter hver syvende dag 
  • Arbeidsgiveren er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen 

Lenker til aktuelle dokumenter; Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Covid-19 forskrift:

Regjeringens beslutning om innskjerping av restriksjoner ved innreise til Norge fom. 17.10.2020

Innføring av innreisekarantene fra røde regioner og land, med kart

Covid-19 forskrift Se spesielt § 6, §6.a, §6.b og §6.c

§ 6.b Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger 

§ 6.c Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing