Vi tilbyr 3-dagers språkbad i Manndalen, fra 09.07 til 11.07. Kurset er for deg som kan noe samisk fra før, men som trenger snakketrening og et større ordforråd. 
Bli gjerne også med på språkvandring i Skardalen torsdag 12.7.

Påmelding til Giellasiida/Samisk språksenter tlf. 777 19380, eller e-post: giellasiida@kafjord.kommune.no. Meld deg på de dagene du ønsker å være med.

Se program

Bures boahtin!