Bli med på språkvandring i Skardalen torsdag 12. juli sammen med Giellasiida og Skardalen bygde- og kulturlag. Vi har lokale veivisere med som vil guide oss og fortelle om bl.a. kulturminner og stedsnavn i Skardalen. Vi vil koke kaffe og være på tur hele dagen.
 

Vi møtes i Manndalen kl. 9.30 og kjører sammen til Skardalen. Mer informasjon får du etter påmelding.
Påmelding til astrid.solhaug@kafjord.kommune.no, dahe riŋges 77719380

Det er også mulig å delta på Giellalávgu/Språkbad som er i Manndalen 9.-11.juli

Se program

Bures boahtin!