Stáhta kártadoaimmahaga lea mearridan mo 88 báikenama galget čállojuvvot Gáivuona suohkanis. Namat leat dáru-, sámi ja kvenagiel dállu- ja doallonamaid čállinvuogit. Mearriduvvon čállinvuogit – gč www.kafjord.kommune.no

Bákenammalága § 10 mielde báikkálaš servviin lea riekti buktit cealkámuša nammaáššiide maid dain lea erenoamáš gullevašvuohta. Almmolaš ásahusain ja doaimmain, mat gártet geavahit namaid doaimmaideaset, lea váidinriekti. Lea vejolaš váidit dušše čállinvuohkemearrádusa. Sii geain lea váidinrievtti lea maid rievtti oaidnit áššebáhpáriid. Vejolaš lea ohcat doaibma maŋiduvvot dássážii go váidináigi leat nohkan ja váidaga lea gieđahallojuvvon.

Vuođuštuvvon váidagat sáddejuvvojit Stáhta kártadoaimmahahkii, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss dahje e-poastta bokte post@kartverket.no ja kopiija Gáivuona suohkanii, PB 74, 9148 Dálusvággi dahje e-boastta bokte post@kafjord.kommune.no ovdal 30.7.2018. Váidaga ferte gieđahallat buot namaid dahje nammaosiid, maid váidda guoská.

Stáhta kártadoaimmahaga mearrádusat gávnnat dás  das