Suohkan dieđiha ahte odne duorastaga čakčamánu 6. b. biellu 12-17 čáhci giddejuvvo Lávkgiettis divodanbarggu geažil (Grenevegen/Sentrumsvegen luoddaearus). Čáhci giddejuvvo Lávkgiettis dihto sajiin. Čáhcegidden ii čuoza gait viesuide. Mii ávžžuhit olbmuid váldit dárbbašlaš juhkan- ja málestančázi ovdal go čáhci giddejuvvo. Go bargu lea čađahuvvon, čáhcebohcciin sáhttá leat áibmu ja ruškes čáhci. Jearaldagaid vástida doaibmaossodat, tlf 77719268.