Illustrasjonsbilde av et barnOhcanáigemearri: juovlamánu 10.b. 2018

Mánáid,- nuoraid ja bearašdirektoráhtta (Mnbdir) almmuha nátionála doarjjaortnega geafivuođa eastadeapmái jahkái 2019. Ruhtamearri lea 291 millijovnna. Áigemearri lea juovlamánu 10.b. 2018. Eaktodáhtolaš organisašuvnnat, priváhta aktevrrat ja almmolaš instánssat sáhttet ohcat doarjaga jus suohkan deavdá gáibadusaid mat leat. Ohcaskovvi sáddejuvvo sisa Mnbdir ohcanportála bakte.

Eaktodáhtolaš organisašuvnnat, priváhta aktevrrat ja almmolaš instánssat sáhttet doarjaga ohcat. Doarjjaortnega ulbmil lea hehttet ja geahpedit geafivuođa vákkuhusaid mánáid ja noraid gaskkas.

Doarjjaortnega ulbmiljoavku lea mánát ja nuorat geat bajásšaddet geafivuođas. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Informasjon, rundskriv og veileder til tilskuddsordningen finnes på: https: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsskjema finnes på https://www.bufdir.no/Tilskudd/Hjelpeside_soknadsportal/

Søknadsfristen er 10.desember 2018.

Kontaktperson i Kåfjord kommune er oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen på elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no eller 77719219.