Gáivuona suohkan dieđiha ahte lea sádden Langnes, Brattland ja iežá báikenamaid gulaskuddamii. Báikkálaš servviin lea vuoigatvuohta buktit cealkámuša dain áššiin mat gusket sidjiide earenomážit. Báikkálaš searvvit mat eai leat ožžon gulaskuddanjearaldaga ja dattetge háliidit buktit cealkámuša, sáhttet váldit oktavuođa suohkana bargái Inger M. Åsli dása: tel. 77 71 92 32:s dahje e-boasta inger.marie.asli@kafjord.kommune.no.

Nammaášši Gáivuona suohkan

Álgorávven sámegiel nammahápmi

Álgorávven kvenagiel nammahápmi