"Med eventyrlyst og dyp kjærlighet dykket hun ned i den samiske kulturen og skapte en kleskolleksjon med et personlig uttrykk som redefinerer det vi tenker på som «samisk», samtidig som den er tro mot røttene. Merkevinneren er også en del av en voksende internasjonal bølge av unge kunstnere og designere som tar tilbake og formidler i urfolkverdier i en moderne kontekst. Dette er derfor mer enn en kleskolleksjon, det er også sanselig historiefortelling."

Dette står under bilder fra visning av kleskolleksjonen til Ramona Salo Myrseth fra Kåfjord og er hentet fra hjemmesiden til DOGA, en del av det såklate virkemiddelapparatet. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. De fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge.