I anledning markeringen av at det er 75 år siden tvangsevakueringen og nedbrenningen av Nord-Troms og Finnmark i år, vil det vises flere kortfilmer på arrangementet 26. oktober på Senter for nordlige folk. Kortfilmene er en spesialbestilling fra arrangørene og er produsert av Ørjan Marakatt Bertelsen. I kortfilmene presenteres og fortelles lokale tidsvitners opplevelser fra evakueringenstiden. 

Nord-Troms museum, Troms fylkeskommune og Kåfjord kommune ønsker å takke alle bidragsyterne for samarbeidet i anledning markeringen 26. oktober. Vi ønsker alle vel møtt og ser frem til første visning av kortfilmene førstkommende lørdag.

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen. Collage brukt og vist med samtykke fra de avbildede.