Stáhta kártadoaimmahat lea mearridan mo 124 báikenama Gáivuona suohkanis galget čallojuvvot. Namat sisttisdollet 46 dáru, 77 sámi ja 6 kvena báikenama, ja dállu- ja doallonamaid čállinvugiid. Gáivuona suohkan leat mearridan govt 4 gilinama ja 1 ásodatbáikenama galget čállojuvvot.

Báikenammalága § 12 mielde báikkálaš searvvit, main lea gullevašvuohta mearriduvvon namaide, sáhttet váidit. Almmolaš ásahusain ja doaimmain, mat gártet geavahit namaid doaimmaineaset, lea váidinriekti. Lea vejolaš váidit dušše čállinvuohkemearrádusa. Sis geas lea váidinriekti lea maiddai riekti oaidnit áššebáhpáriid. Vejolaš lea ohcat maŋidit doaimma dássážii go váidináigi leat nohkan ja váidagat leat gieđahallojuvvon.

Vuođuštuvvon váidagat čállojuvvojit báikenammaáššiid váidinásahussii ja sáddejuvvojit Stáhta kártadoaimmahahkii, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss dahje e-boastta bokte post@kartverket.no ja kopiija Gáivuona suohkanii, PB 74, 9148 Dálusvággi dahje e-boastta bokte post@kafjord.kommune.no ovdal guovvamánu 28 b. 2020. Váidinvuođuštus ferte gieđahallat buot namaid dahje nama osiid, maidda váidda guoská.

Kártadoaimmahat - Mearriduvvon čállinvuogiid gávnnat dás

Gáivuona suohkan - Mearriduvvon čállinvuogiid gávnnat dás

Báikenammaláhka

Láhkaásahus