Romssa ja Finnmárkku fylkasuohkan hálddaša 2020 rájis našuvnnalaš doarjjaortnega kvenagiela ja kvena/dárusuoma kultuvrra várás.

Dás gávnnat njuolggadusaid ja maiddái prošeakta- ja doaibmadoarjagii gullevaš ohcan- ja raporterenskoviid.

Ohcanáigemearri ohcat prošeaktadoarjaga lea miessemánu 1. b. ja juovlamánu 1. b. Ohcanáigemearri ohcat doaibmadoarjaga lea borgemánu 31. b.