Otná beaivvi rádjai (20.03.2020) ii leat mis oktage olmmoš Gáivuonas geasa koronavirus lea duođaštusaid mielde njommon. Eambbo ja eambbo olbmot váldet oktavuođa doavttirbálvalusain ja jearahit man vuođul sii sáhtášedje iskkahit leatgo njoammuduvvon. Mii doahttalit riikkagottálaš láidestusaid dán hárrái ja čuovvut iskkadaneavttuid listtu. Juos olmmoš ii deavdde dáid, de ii daga UNN (Davvi-Norgga universiteahttabuohcciviessu) iskkadeami.

Seammás árvvoštallojuvvo bagadallama bokte, galgetgo olbmot dollojuvvot errenáiggis (karantenas) ruovttus nu ahte njoammuma vejolaš leavvan gáržžiduvvo. Eai earátge geat eai deavdde ruovttuerrenáiggi eavttuid, daga duođalaš uhki njoammuma leavvadeami hárrái.

Juos siđat dieđuid koronavirusis ja njoammumis obbalaččat, de riŋges Koronatelefovdnii: 815 55015 dahje Gáivuona suohkana iežas koronatelefovdnii 77 71 9236 mas leat bargit gakal dii. 09:00 ja 15:00 buot árgebeivviid.

Balahatgo korona alccet njommon? Válddes oktavuođa telefovnna bokte:                                                         Illustrasjon coronavirus

Tel. doavttirkantuvrii beaivet 777 19320
Tel. doavttirváktii 116 117

 

Gežaldagat mat dávjá jerrojuvvojit - Álbmotdearvvašvuođainstituhta vástádusat

 

 

Mainna lágiin koronavirus njoammu?

Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men man har også påvist viruset i avføring (feces). Kunnskap om smittevei er imidlertid begrenset siden dette er et nytt virus, så egenskaper til nært beslektede koronavirus legges til grunn for rådene.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Beregninger gjort i Kina anslår at en person smittet med koronavirus i gjennomsnitt smitter 2–3 andre. Til sammenlikning vil en person med influensa smitte 1-2 personer. Beregningene for koronavirus smitte er på nåværende tidspunkt veldig usikre, og sannsynligvis vil tallet være lavere i Norge fordi vi har en lavere befolkningstetthet og har iverksatt tiltak for å minske smitte.

Dán sáhtát dahkat eastadan dihte njoammuma

Hold avstand for å begrense smitte

Per 16.03.2020 er det råd om 3 nivåer av avstand for å begrense smitte i samfunnet:

 1. Befolkningen generelt bør holde større avstand enn vanlig, men er ikke i karantene.
 2. Personer som kan være smittet, men ikke er syke, er i karantene.
 3. Personer som er syke skal være i isolering.

Formålet med disse tiltakene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. 

Råd og tiltak for befolkningen generelt

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk. Les mer i artikkelen: Råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke testes for covid-19.

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

Se også:

Oppalaš buhtisvuođa neavggat

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring 

 • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 
 • I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt:

Mii dáhpáhuvvá juos mun lean leamaš lahka gean nu gii lea njoammuduvvon?

Kommuneoverlegen vil, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, kontakte personer som har vært i nær kontakt med en person som har testet positivt på det nye koronaviruset.

Njoammuávdnasa inkubašuvdnaáigi ja dávdamearkkat

Inkubasjonstid

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er i følge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager. 

Symptomer og sykdom

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. 

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

Maid galggan dahkat juos navddán virusa alccen njommon?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
 • Det er kun ved livstruende sykdom eller skade 113- nummeret skal ringes. 

Siidakarantena (Errenáigi)

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre før du selv utvikler symptomer.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, skal ikke selv være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse, kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Se også:

Siidaisolašuvdna

De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted.

Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.

Følg med på symptomer

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).

Legebesøk

Ring helsetjenesten ved behov for legehjelp. Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19 når du ringer. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt

Dersom mulig, hold minst to meters avstand til de du bor sammen med. Hvis mulig bør du også oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle og egne baderomsartikler.

Hosting og nysing

Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine.

Håndhygiene

Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring

Hjemmet ditt bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.

Råd til husstandsmedlemmer

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og skal være i hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Du skal være i karantene frem til isolasjonen av den syke oppheves og minimum 14 dager etter karantenen startet. Du bør ikke gå på jobb eller skole. Ikke bruk offentlig transport eller drosjer og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Du må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste. Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.

Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk eller mistenkes å være smittet med koronavirus. Kontakt lege/legevakt om tilstanden forverrer seg og informer om at personen har, eller blir vurdert for sykdommen covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å foreslå riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir smittet.

God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske eller desinfisere hendene:

 • Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg
 • Før du skal ut av huset
 • Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege på telefon for nærmere informasjon.

Hvor lenge varer hjemmeisolasjonen?

 • Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.

 

Se også:

Jearaldagat mátkkošteamu hárrái

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder alle land

Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder reiser til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april. Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Slik lyder de siste karantenebestemmelsene publisert på regjeringen.no 15. mars 2020:

"Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet
Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge.

Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020.

Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene.

I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid."

Se også:

Råd før reise (hvis du må reise)

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. 

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

Før reisen bør man bl.a vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 14 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i flere land.

Forebyggende råd på reisen (hvis du må reise)

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggendetiltak.

Råd om hjemmekarantene for alle etter reise i land som er omfattet av karantenebestemmelsene

 • Personer i hjemmekarantene som får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), skal sette seg i isolering til syv dager etter symptomfrihet. Det betyr at de skal holde seg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker.
 • Personer som er alvorlig syke og trenger helsehjelp må kontakte fastlegen, eventuelt legevakta (116 117). Kontakt bør først gjøres på telefon eller web-plattform.

Gii galgá bissut siiddas?

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. Dette gjelder fra 17. mars.
 • Regjeringen har fra 15. mars vedtatt lov som kan forby opphold på hytte og fritidseiendommer utenfor egen kommune. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta.

Maid mearkkaša leahkit siiddas?

 • Hjemmeisolering: Hvis legen din har sagt at du har Covid-19, eller hvis du venter på prøvesvar, må du holde deg helt isolert slik at du ikke smitter andre. Hjemme-isolasjon betyr at du skal være isolert fra alle, også fra dem du bor sammen med. Du kan ikke gå ut, du bør være på et rom for deg selv, spise på rommet og må ikke dele håndkle med andre. Hvis tilstanden din forverrer seg, må du kontakte lege på telefon. Det går også an å være isolert på sykehus. Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, eller at prøveresultatet viser at du ikke har Covid-19.
 • Hjemmekarantene: Hvis legen din har sagt at du ikke er syk, men at du har vært utsatt for smitte, må du være i karantene. Du må holde deg hjemme men det er ikke like strengt som ved hjemme-isolasjon. Hjemme-karantene betyr at du skal redusere kontakt med andre mennesker mest mulig, men du behøver ikke være helt isolert. Du kan ikke gå på skole, jobb, og andre aktiviteter og du kan ikke ta kollektivtransport (buss, trikk, t-bane, tog, fly eller ferge),men du kan gå en tur ute alene. Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpustet eller har feber, kontakt lege på telefon. Hjemme-karantene varer til 14 dager etter at du har vært smitteutsatt.

Hjemmekarantene omfatter å

 • ikke gå på jobb eller skole
 • Ikke gå på butikk
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre
 • karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta

Mun lean siidaerremis dahje siidasirremis. Maid mun ja sii geaiguin orun ovttas galgat dahkat dál?

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Personer i karantene uten symptomer anses å utgjøre en lav risiko for smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Siidakantuvra ja siidakarantena

De som har en jobb som helt eller delvis kan gjøres hjemmefra kan ha hjemmekontor om de sitter i karantene. Denne løsningen anbefales for så mange som mulig selv om de ikke er i karantene. Ta kontakt med din arbeidsgiver og undersøk om du kan ha hjemmekontor i en periode nå.

Legg merke til at det er kommet sterke signaler fra regjeringen om at karantene og isolasjon i fritidsbolig eller liknende utenfor egen bostedskommune ikke kan tillates.

Definisjonen av mistenkt tilfelle

Pasient med symptomer i form av hoste, kortpustethet, feber, OG som i løpet av siste 14 dager oppfyller mist ett av følgende kriterier:

 • Har vært reisende i områder med vedvarende spredning, listen over områder oppdateres fortløpende av FHI.no
  • Per i dag gjelder dette Hubei-provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea, Italia og Tirol i Østerrike
 • Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av coronavirus
 • Har pleiet/behandlet pasient, håndtert prøvemateriale eller på annen måte har hatt nærkontakt med person bekreftet syk
 • Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 • Har vært på reise utenom Norden og er innlagt i helseinstitusjon

Prøvetaking

Dersom pasient oppfyller kriterier for mistenkt tilfelle organiseres prøvetaking i samarbeid med kommuneoverlegen.

Man forsøker å begrense kontaktsmitte i helsetjenesten og vil primært tilstrebe at mistenkte tilfeller testes i pasientens hjem eller i egen bil utenfor legekontoret. Helsepersonell vil også da bruke smittevernutstyr for å begrense smittespredning og publikum vil bli møtt med gulkledt helsepersonell med hansker og munnbind.

Dersom tilstanden til mistenkt smittet er dårligere og normalt ville krevd legeundersøkelse må dette gjøres på vanlig måte, men med særskilt smittevernutstyr.

Hjemmeisolasjon og hjemmekarantene

Dersom noen bekreftes å være smittet med koronavirus, men kun har milde symptomer og ikke behov av innleggelse i primærhelsetjenesten eller sykehus skal pasienten isoleres hjemme. Nærkontakter uten symptomer har hjemmekarantene.

De som dette er aktuelt for vil få grundig informasjon fra behandlende lege.

FHI har utarbeidet egen nettside med informasjon om hva dette innebærer og eget informasjonsskriv til pasienter som isoleres og har hjemmekarantene.

Organisering av innkjøp av mat og øvrig behov under isolering og karantene i hjemmet vil i utgangspunktet hver og en ha ansvar for selv.

Ved behov for innleggelse

Legen som undersøker pasienten vurderer på samme måte coronasmittede som øvrige syke, kan denne pasienten være hjemme tilstrebes dette. Som ved alle andre vurderinger, dersom pasienter har behov for helsepersonell rundt seg, legges de inn på sykehjem eller sykehus alt etter alvorlighetsgrad.

UNN Ambulanse Kåfjord

UNN HF ved ambulansetjenesten har fokus på situasjonen rundt koronaviruset slik at ambulansetjenesten vil være best mulig forberedt på å behandle og transportere pasienter smittet av koronaviruset, begrense videre smitte og håndtere situasjoner der ambulansetjenesten får fravær av eget personell på grunn av smitte og karantene.

Kåfjord vil blant annet få tilgang på en egen ekstra ambulanse, utstyrt for å transportere og behandle pasienter med bekreftet smitte eller mistanke om smitte. Alt ambulansepersonell er bevisste på smitteverntiltak og har egne prosedyrer og utstyr for å ivareta dette. Det betyr blant annet at de vil benytte fullt smittevernutstyr på seg (drakt, vernemaske, visir eller briller og hette) der det kan være behov for smittevern. Alle ambulansestasjonene i UNN HF er stengt for besøk inntil videre, dette gjelder også i Kåfjord.

Arrangementer i kommunen

Det er nasjonale føringer på at alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere avlyses, uansett smittestatus i regionen. Dette gjelder også utendørs arrangementer dersom deltakere står eller sitter tett.

Offentlige arrangement med over 100 deltakere har arrangør eget ansvar å utføre en risikovurdering. Denne skal videre godkjennes av kommunen.

I Kåfjord har vi per nå ingen bekreftet smitte eller reelle mistanker om smitte, dette betyr at man anser arrangementer med under 500 deltakere som lite risikabelt å gjennomføre per status i dag. Arrangementer med over 50 deltakere bør likevel risikovurderes i hvert tilfelle. Ta i så fall kontakt med kommuneoverlegen for spørsmål.

Reiselivsnæring

Turistnæring bes særskilt følge med på nasjonale retningslinjer angående turister fra utbruddsområder. Turister fra områder definert som utbruddsområder skal blant annet isoleres og vil primært søkes isolert der de oppholder seg. Øvrig anbefales det at alle bedrifter og oppholdssteder har fokus på å legge til rette for gode smittevernrutiner med f.eks. enkel tilgang til hånddesinfeksjon.

Skoler og barnehager

Alle skolene og barnehagene i kommunen er stengte og elevene får undervisning via telefon og internett. Skole- og barnehagetilbud er opprettholdt som et tibud til foreldre som har samfunnskritiske oppgaver og derfor ikke kan være sammen med barna sine på dagtid.

Gode råd kan ikke sies for ofte

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Som en generell forholdsregel anbefales det å unngå håndhilsning, klemming og kyssing.

 

Kåfjord kommune v/ kommuneoverlegen, 12.03.20