Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

 
  1. Sámediggi
  2. Ođasarkiiva
  3. Dieđut koronavirusa birra sámegielaide

Mis lea dál gáibideaddji bargu korona vuostá bargat. Deháleamos maid dán áiggis sáhttit dahkat hehtten dihte ahte máŋgasat buohccájit lea bissehit njoammuma nu olu go lea vejolaš. De ožžot unnit olbmot veahkkedárbbu oktanaga ja dearvvašvuođabálvalus beassá addit divššu buohkaide geat dan dárbbašit.

Dás leat dieđut korona birra sámegielaide:

Álbmotdearvvašvuođainstituhta obbalaš dieđut koronavirusa birra

Álbmotdearvvašvuođa dieđut buohkaide geat leat gohččojuvvon bissut ruovttus

Eiseválddit bivdet maid buohkaid geat orrot Norggas lohkat dehálaš dieđuid ja rávvagiid koronavirusa birra dáppe:  www.helsenorge.no. Siiddut leat vuos dušše dárogillii ja eŋgelasgillii. Jorgaleapmi sámegielaide lea álgán. Dássážii lea teaksta Rávvagat korona birra váhnemiidda, mánáide ja áhpehemiide jorgaluvvon davvi- ja lullisámegillii: