Permiteremat:

 • Jus leat permiterejuvvon, de sáhttá dus leat riekti beaiveruđaide. Deaddil dákko registreret iežat bargguheapmin ja oza beaiveruđaid.

Loanat ja kredihtta:

 • Ále čoavdde heađi loanahit eanet ruđa. Ále mávsse rehkegiid kredihtain.
 • Geahččal čohkket loanaid ovtta báŋkkui. Riŋges iežat báŋkkui ja jeara vejolašvuođaid.
 • Lea go dus vealgedáhkádus? Guorahala vejolašvuođaid.
 • Jus oainnát ahte it nákce velggiid máksit rievttes áigái, dahje jus leat inkássoáššit, váldde fal oktavuođa inkássofitnodagain ja čilge dili.
 • Oza máksinmaŋideami viessoloanaide. Riŋges báŋkkui.
 • Oza reanttu- ja máksinmaŋideami jus lea oahppovealgi

Dárbbatmeahttun vealggit:

 • Cealkke eret dárbbatmeahttun abonnemeanttaid ja dáhkádusaid.
 • Guorahala vejolašvuođaid hálbbit telefovdna, interneahtta, Tv, dáhkádus ja el-rávnnji abonnemeanttaide.
 • Veardit vuovdit joavdelas fievrruid mat daguhit liigegoluid.
 • Veardit vuovdit joavdelas biergasiid masá ii leat dárbu.

Plánat, bušeahtta ja rehkegat:

 • Geahča ja ráhkat bajilgova iežat ekonomalaš dillái. Ráhkat bušeahtta ja plána goas sáhtát máksit rehkegiid maid it suitte máksit dán mánu.
 • Vurke luopmoruđaid ja vearroruđaid mat leat buorrin ja mávsse baicce rehkegiid daid ruđaiguin.
 • Jus dus dollojuvvo bálkkás ruhttá velggiide, muitte sáddet permiterendieđáhusa namsmánnii
 • Oza unniduvvot biebmoruđa mánáide (barnebidrag)
 • Dárkkis ahte mávssát rievttes vearroproseantta.
 • Jus ii leat liigeruhta, de seastte fal áinnas!
 • ČUOVO FAL MIHTTU/BUŠEAHTTA

Guđe rehkega mávssát álggos:

 • Viessoláiggu ja loanaid
 • El-rávnnji
 • Biepmu
 • Biebmoruđaid mánáide (barnebidrag)
 • Telefovnna ja interneahtta
 • Suohkandivvagiid
 • Mánáidgárddi
 • Dárbbašlaš mátkegoluid
 • Dáhkádusaid
 • Eará rehkegiid

Muitte váldit oktavuođa Gáivuona suohkaniin jus leat hástalusat máksit suohkandivvagiid dahje mánáidgárderehkega.