Vi er flere som jobber med dette informasjonsarbeidet på ulike måter. Denne undersøkelsen handler om nettsidene og facebooksiden til Kåfjord kommune. Vi som jobber med dette har behov for å vite om vi gjør en god nok jobb, og hvor vi eventuelt feiler. Vi setter pris på om dere tar dere tid til å svare på denne spørreundersøkelsen. Den er annonym og vi spør ikke om hvem som svarer, bort sett fra om du bor i Kåfjord eller ikke. Alle brukere av nettsidene og facebooksiden kan svare. Det er avkrysningsbokser på alle svarene, men du kan komme med mer utdypende meldinger til oss om du vil. Det vil ta 1-5 minutter å svare - avhengig av hvor mye du har på hjertet. Takk for at du bidrar.

Mii leat máŋggas geat bargat dáinna dieđihanbargguin iešguđege lági mielde. Dán guorahallamis lea sáhka Gáivuona suohkana neahttasiidduin ja facebooksiiddus. Mii geat bargat dáiguin, dárbbahit diehtit bargatgo doarvái buori barggu, ja gokko ja movt mii soaitit meaddit. Mii atnit árvvus juos dii várrešeiddet áiggi vástidit dán gažadanguorahallamii. Dat lea anonyma (namaheapme), iige dat jeara gii vástida, earret dan ahte orutgo Gáivuonas vai it. Juohkehaš gii geavaha neahttasiidduid ja facebooksiiddu sáhttá vástidit. Buot vástádusain leat russenbovssažat, muhto don sáhtát čálistit midjiide čilgejeaddji dieđáhusaid juos siđat. Don ádjánat 1-5 minuhta vástidit – dađe mielde man ollu háliidat čállit. Giitu go veahkehat!