Ealáhusaid váldoulbmilat

Sámi guovlluin galget leat nanus ealáhusat mat ovddidit ja doalahit eleš sámi servodaga

COVID-19 doaibmabijut

Kreatiivvalaš ealáhusat (olles Norggas). Sámi sisdoallu

 • Máŋggabeallasaš ealáhuseallimat (SED guovllus, buot suohkaniidda Davvi-Romssas). Ii sámi sisdoallu.
 • Sámi mátkeeallinealáhusat (Olles Norggas). Sámi sosdoallu.
 • Sámi mátkeeallinealáhusaid / Kreatiivvalaš ealáhusaid definišuvvnnat: Sámi kulturelemeanttat leat guovddážis fitnodagaid doaimmain.
 • Innovašuvdna Norggas leat innovašuvnnagáibadusat dan botta go Sámedikki fokus lea doalahit ássama guovlluin ja báikkalaččat ráhkadit bargosajiid.

Investeren- ja ovddidandoarjjagat 28WXGLkV 7yvkn 6jf 4H 1RrDK 4UjOdMAAAAASUVORK 5CYII=

 • Lagabui 50% doarjja investeremiidda (dábalaččat 35% máŋggabealálaš ealáhusdoaimmaide)
 • Lagabui 75% doarjja ovddiidanprošeavttaide (dábalaččat 50%)
 • Ovddiidanprošeavttain soaitá alit oassi iežas barggus dohkkehuvvot (dábalaččat 20%)
 • Doarjagiid unnimusmearri lea 30.000 r.
 • Doarjagiid maksimálamearri lea lagabui 500.000 r.
 • Sámi mátkeeallinealáhusaide lea doarjagiid maksimálamearri 900.000 r.

Álggahandoarjjaortnegat

Vuosttáš muddu:

 • Gáibadusat: Čielggadeapmi márkaniin
 • Fitnodagat eai leat boarraseabbo go 2 jagi

Nubbi muddu:

 • Gáibadusat: stuorrun/ ovddiideapmi
 • Fitnodat ii leat boarraseabbo go 4 jagi

Oktasaččat:

 • Lea vejolaš ohcat lagabui 75%
 • Makismála 200.000 r juohke muttus
 • alccecis bálka gitta 9 mánu (15.000 r/ mánnui)

Du ohcamamuša hábmen