Dál mii leat bargamin maŋimus ráhkkanemiiguin oahpahussii mii álgá mánnodaga 24.08. Eanas min fálaldagat galget mannat nugo ovdalge, muhto muhtin rievdadusaid mii gal leat ferten dahkat. Vulobealde gávdnabehtet ođasmahttojuvvon diibmoplána, mas leat beaivvit ja áigemuttut goas oahpahus dollojuvvo (sáhttet boahtit rievdadusat)! Fágaoahpaheaddji váldá oktavuođa iežas ohppiiguin šiehttan dihte goas galget boahtit oahpahussii. Oahppit jotket nugo ovdalge fálaldagas man leat válljen, dassážiigo sadji celkojuvvo čállaga bokte eret.

Mii álggahit moadde ođđa fálaldaga: Musihkka- ja dáiddabádji 1.-2. ceahkkái juohkása ja šaddá guoktin goabbatlágan fálaldahkan dás rájes, ja oahppit sáhttet válljet sihtetgo vázzit goappašiid vai sihtetgo vázzit dušše nuppi. Dát fálaldat bistá gitta lohkanbaji lohppii juovllaid rádjai.

Mii viiddidit maiddái iežamet fálaldaga drámas ja teáhteris "Stoahkanmiella/Stullan & eallin" 1.-4. ceahkkái, ja álggahit ođđa joavkkuid sihke Dálusvákkis, Biertáváris ja joatkit Olmmáivákkis. Dát lea ovttasbargu Giellasiiddain, ja dás mii bargat árjjalaččat sámegielain dakkár birrasis mas lea stoahkan ja teáhter.

Mii fállat čuojanasoahpaheami pianoin, tangeantačuojanasain, orgiliin, gitárain, bássain, ukuleliin, rumbbuiguin ja korneahtain. Mii sávvat ohppiid geain lea miella geahččalit girkoorgila!

Gáivuona musihkkakorpsa máksá lohkanbadjedivada ohppiid ovddas geat sihtet  vuođđooahpaheami korpsačuojanasain korneahtta, mii lea oassi rekrutteremis ođđa miellahtuid – dát guoská maiddái rávesolbmuide!

Dáiddabádji rávesolbmuide álgá ođđa gávcci vahkkosaš áigodatkurssain distaga 01. 09. rájes – ja dás mii galgat bargat nugo ovdalge visuála dáidaga vuođđoteknihkaiguin.

Leat ain muhtin guoros sajit dálá fálaldagain – dát leat merkejuvvon ruoná ivnniin diibmoplánii. Mii ráhkadit vuordinlisttu fálaldagaide mat leat dievva, nu ahte almmuhehket fal iežadet mielde vai mii sáhttit dinguin váldit oktavuođa go šaddet guoros sajit.

Tabell oversikt tilbud kulturskolen høsten 2020