Gáivuona suohkan lea álggahan ođđa prošeavtta ulbmiliin dássidit ja integreret dearvvasvuođabálvalusaid sámi álbmoga váras Gáivuona suohkanis. Prošeakta lea ovttasbargu buhcciidsiidda ja siidabálvalusa ovdánahttinguovddážiin (USHT) Romsa ja USHT Sápmi, ja lea jurddašuvvon bistit lagabui 3 jagi. Lisa Katrine Mo lea virgáiduvvon prošeaktajođiheaddjin 40% virgái Gáivuona suohkana siidaváitaga (hjemmebasert omsorg) vuollásaš. USHT Sápmi ruhtada virggi gaskaboddosaččat.  

Prošeaktajoavku lea leamaš fierpmádatčoahkkimis Kárášjogas čakčamánu 8. ja 9. beaivvi mas sámi buhcciid perspektiiva lei fáddán. Čoahkkimis ledje máŋga buorit oaiviladdimat ja digaštallamat vai boahtit johtui dáinna miellagiddevaš bargguin.