Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni v/ prosjektet «Den samiske pasient» arrangerer i samarbeid med Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk, et historieseminar 01.12.20 om fornorskningen, krigen og revitaliseringen av samisk språk og kultur i Kåfjord. Prosjektet "Den samiske pasient" er et samarbeid mellom Kåfjord kommune, USHT Troms og Finnmark, avd. Troms og USHT samisk. 

Dagen streames fra Senter for nordlige folks Facebook side og Youtube kanal. Link til youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCUfp87h9OI1jsnNAHl0EjLg?view_as=subscriber

På grunn av koronasituasjonen kan vi bare ta imot 50 deltakere på seminaret. Her er det først til mølla! 

Påmelding innen 26. november ved fysisk deltakelse på Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk til: 

e-post: lisa.mo@kafjord.kommune.no, tlf: 915 43 745 
eller 
e-post: birgitte.olsen@kafjord.kommune.no tlf: 412 14 576 

Vi følger FHIs retningslinjer for smittevern under arrangementer: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1 

Vi tar forbehold om endringer i program.  

Vi ønsker dere velkommen til en spennende dag 🙂