På grunn av høy steinsprangaktivitet i Badjánanvággi, Birtavarre,  oppfordrer Kåfjord kommune at en ikke beveger seg i dette området.