Gáivuona suohkan lea rahpan vejolašvuođaid lágidit organiserejuvvon valástallandoaimmaid vaikko sisriikkalaš rávvagat dadjet eará ládje.

Go ii leat báikkálaš iige regionála njoammun virusis, de lea vejolaš nu dahkat. Jus njoammundilálašvuohta rievdá regiovnnas omd. jus ođđa njoammun duođaštuvvo Tromssas man lea váttis bissehit, de fertet báikkálaččat fas dahkat ođđa árvvoštallama. 

Covid-19 láhkaásahus vrd § 13a cealká ná:

  • Eanemus 10 olbmuide lea vejolaš searvat lágidemiide go lea siste.
  • 200 olbmuide lea vejolaš searvat lágidemiide siste gos stuolut leat skruvvejuvvon láhttái gitta, muhto ferte leat vejolaš doallát mehter gaskka. Lanja sturrodagas mearriduvvo man galle olbmuide lea vejolaš searvat. 
  • Eanemustá 200 olbmo olgodoaluin.  

Láhkaásahusas § 13 definerejuvvo man sáhttá gohčodit lágideapmin. Organiserejuvvon hárjehallamiid definišuvnna vuollái eai gula valástallanlágideamit, eai ge kulturlágideamit gula organiserejuvvon hárjehallamiid definišuvnna vuollái. Gáivuona suohkan ii leat bidjan ráji dušše 10 olbmuide searvat organiserejuvvon valástallamiidda rávisolbmuid váras iige koarahárjehallamiidda. Dás lea suohkan válljen ahte ii maŋit lágidemiid sisriikkalaš rávvagiid mielde, muhto doalaha leat láhkaásahusa siskkobealde.

Lágideaddjit fertejit čuovvut gustojeaddji láhkaásahusa mii mearrida man galle olbmuide lea vejolaš searvat doaimmaide ja/dahje lágidemiide.

Go stuolut girkuin ja rohkosviesuin leat definerejuvvon leat skruvvejuvvon láhttis gitta, de lea vejolaš lagabui 200 olbmuide searvat ipmilbálvalusaide. Girkut ja rohkosviesut fertejit leat doarvái stuorrát nu ahte lea vejolaš olbmuide doallát unnimustá mehter gaskka.

Juohke lágidemiin galgá lágideaddji boahtit ovdan, ja galgá ráhkaduvvot listu mas oasseváldit čállet iežaset namaid ja telefovdnanummáriid. Vai veahkehit suohkana njoammuma guorramis, de galgá listu vurkojuvvot guokte vahku maŋŋel go lágideapmi lea geargan.   

Álbmotdearvvasvuođa neahttasiidu lágidemiid- ja lágideaddji ovddasvástádusa birra

Vai garvit moivvi ferte suohkan aŋkke čuovvut láhkaásahusaid, muhto sáhttá mearridit ahte ii čuovu sisriikkalaš rávvagiid. Suohkan sáhttá maid gieldit (lága mielde) dahje buktit ovdan čavggabut rávvagiid go sisriikkalaš doaibmabijuid. Dalle ferte leat dárbbašlaš nu dahkat báikkálaš njoammundilálašvuođa geažil.   

Ustitlaš dearvvuođaiguin

Anita Monsen Pedersen                                                         

Gáivuona suohkana váldodoavttir