Sametinget prioriterer også i 2021 tilskudd til Samiske språktiltak i forbindelse med samisk språkuke 2021. Søknadsfrister er 15. mai og 1. september. Offentlige og private organisasjoner, institusjoner og bedrifter kan søkte tilskudd inntil 40 000 kr. For mer informasjon om vilkårene for tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du her

Sámediggi vuoruha maiddái Giellavahku 2021 oktavuođas doarjagiid sámi giellaáŋgiruššamiidda. Ohcanáigemearit leat miessemánu 15. beaivvi ja čakčamánu 1.beaivvi. Almmolaš ja priváhtta organisašuvnnat, ásahusat ja fitnodagat sáhttet ohcat gitta 40 000 ru doarjaga. Eanet dieđuid doarjjaortnega eavttuid birra ja ohcanskovi gávnnat dás.

Invitasjon / Bovdehus