Muohtaskohtermáđijat leat maŋemus ođasmahttojuvvon jagiin 1997, 2000 ja 2006, ja láhkaásahusat muohtaskohtermáđijaid birra Gáivuona suohkanis mearriduvvojedje 2007:s, ja leat maŋemus rievdaduvvon 14.12.2011 Noammervákki láhtu giddema ja Dálusvákki láhtu rahpama oktavuođas. Romssa fylkkamánni hilggui 2014 ođasmahttima.

Gáivuona suohkana Biras-, doaibma- ja ovddidanlávdegoddi mearridii 2017:s ahte buot doaibmi láhtut ja 2014-15 ođasmahttima evttohusat galget ođđa láhkaásahusa mielde gieđahallojuvvot ođđasis. Dat lea nannen dihte suohkana rolla muohtaskohterláhtuid dáfus ja daid báikkálaš hálddašeami.

Stuoradiggi rievdadii miessemánu 7. beaivvi 2015 mohtorjohtolatlága ja mohtorjohtolat-láhkaásahusa. Láhkarievdadeapmi mielddisbuktá ahte suohkan oažžu válddi mearridit báikkálaš láhkaásahusaid lustavuodjima hárrái muohtaskohteriin. Lea suohkanstivra dahje eará álbmotválljejuvvon orgána man suohkanstivra nammada, mii sáhttá mearridit muohtaskohterdálveláhtuid. Lága ođđa §:s 4a ja guoskevaš láhkaásahusas leat bajitdási láidestusat muohtaskohterláhtuid ásaheami prosessii.

Oaiviliid sáhtát sáddet Gáivuona suohkanii máŋgga ládje:
1. Skovi bokte dán siiddu vuolágeahčen

2. Epoastta bokte: post@kafjord.kommune.no

3. Poastta bokte: Gáivuona suohkan, boks 74, 9148 Olderdalen

Gulaskuddanáigemearri lea 26.05.2021

Vuolábealde gávnnat buot dokumeanttaid ja mildosiid gulaskuddamii

Riedjakárta:

- Dázavággi

- Dálusvággi

- Stornes

- Miessegieddi

- Sinaidmohkki

- Vállas

- Ruovddášsæter

Olgodaddankárta:

- Oversiktskart

- Dážavággi

- Dálusvággi

- Noammervággi

- Ruollaluokta

- Badjanánvággi

- Njárgavárri

- Gáivuonvággi

- Ankerlia-Guoláš

- Magervannet-Smuolkovággi

- Olmmáivággi

- Ápmelášsæter-Duolbajávri

Váldde eandalii oktavuođa jus leat jearaldagat!