Gursa huksejuvvo SAM-1031: Davvisámegiella vierisgiellan: álgogursa 1 dahje seammasullasaš gurssa vuođul. Gursa lágiduvvo ovttasráđiid UIT Norgga árktalaš universitehtain, nu ahte lea vejolaš váldit eksámena UIT bokte.

Loga eambbo oahppofálaldaga birra, SAM 1034 dás: http://kursa.oahpa.no/  Jus áiggut eksámena váldit vai oažžut 10 oahppočuoggá, de ferte UiT Norgga árktalaš universitehta vuos leat dohkkehan du studeantan. Don ozat alccesat dohkkehusa lohkat sierra gurssa (9199 sierra gursa, ii reálafága). Ohcanáigemearri lea geassemánu 1. b 2021, muhto ohcan ii geatnegahte eksámena váldit.

Lohkanbaji álgimis fertet máksit lohkanbadjedivada (500 r.) ja dieđihit alccet oahpahussii ja eksámenii SAM 1034 Davvisámegiella vierisgiellan: guldaleapmi ja njálmmálaš gulahallan. Áigemearri dieđihit alccet eksámenii lea maŋimustá čakčamánu 1.b 2021.

Don fertet ohcat elektrovnnalaččat. Eanet dieđuid gávnnat dás: http://kursa.oahpa.no/studeanttaide/som-uit-student/

Gursaálgu: Čakčamánus Olmmáivákkis. Don fertet maid addit dieđu Giellasiidii ahte álggat gursii. Muitte dieđihit alccet gursii ovdal borgemánu 18. beaivvi. Eanet dieđut ja dieđiheapmi: giellasiida@kafjord.kommune.no  dahje hans-erling.pettersen@kafjord.kommune.no tlf. 77 71 93 82.

Gáivuona suohkana bargit sáhttet ohcat bálkáhuvvon lohkanvirgelobi.

Gáivuona suohkanis leat guokte doarjjaortnega:

• Váhnemat geain leat mánát mánáidgárddis dahje lea sámegiella vuođđoskuvlla fágabirrasis, ja demeansa-váhnemiid lagašolbmot sáhttit ohcat Gáivuona suohkanis bálkáhuvvon lohkanvirgelobi gursii.

• Stipeanda ohcciide geat leat álbmotregistrerejuvvon suohkanis já váldet oahppočuoggáid SAM-1034:s. Váldde oktavuođa Inger M. Åsli tlf. 77719232, dahje inger.marie.asli@kafjord.kommune.no