Med bakgrunn i at Kåfjord kommune får flere henvendelser fra innbyggere om tilstanden på Guolášveien med spørsmål om når veien blir reparert, har vi i samarbeid med Troms Kraft valgt  å gå ut med mer informasjon.  Som kjent ble veien skadet i forbindelse med Statnett sitt arbeid med 420 kV linja. Forutsetningen for bruken var at veien skulle driftes og vedlikeholdes av Statnett i anleggsperioden tilsvarende opprinnelig standard. Det er bare å beklage at så mange brukere allikevel opplevde en så mye dårligere vei i denne anleggsperioden. Skadene på veien ble heller ikke reparert i tråd med forutsetningene i ekspropriasjonen når Statnetts anleggsvirksomhet ble avsluttet.  Veien er derfor i betydelig verre tilstand enn før Statnett tok veien i bruk.

Troms Kraft har nå oppfordret Statnett til å reparere skadene som veien er påført, og innkalle til overleveringsbefaring på denne slik at man kan få en definert slutt på Statnetts anleggsarbeid – slik et prosjekt skal ha. Dersom oppfordringen ikke tas til følge vil Troms Kraft kreve at det blir gjennomført et anleggsskadeskjønn gjennomført av Nord-Troms Tingrett. Når et slikt anleggsskadeskjønn kan bli tatt til behandling er vanskelig å tidfeste nå. Anleggsskadene må repareres av Statnett slik forutsetningene er. I verste fall med sistnevnte utfall vil ikke dette bli gjort før Skjønnsretten har befart anleggsskadene. Om Skjønnsretten rekker befaring i 2021, eller om den blir i 2022 er uklart.

Det som imidlertid er klart er at både Kåfjord kommune, Troms kraft og alle brukerne av veien håper at Statnett nå vil bli sitt ansvar bevist, ta ansvar og bringe veien tilbake til minst like god stand som før tiltredelse – slik som lovet og forutsatt i vilkårene for bruken.

Alternativt så må Troms Kraft få erstatning for alle anleggsskadene tilsvarende reparasjonskostnaden. I slikt tilfelle vil Troms kraft umiddelbart engasjere entreprenør til å utbedre alle skadene slik at vi igjen kan ha en god vei til Guolášjávre.