Dán vahku sádde Válgadirektoráhtta 3,5 miljovnna digitála válgakoartta, dát čalmmustahttá válgga álggu, dadjá direktevra Bjørn Berg.  

Borgemánu 10.b.rájes lea vejolaš buot suohkaniin jienastit ovddalgihtii stuorradiggeválgii. Válgadirektoráhta sádde ovdal dán válgakoartta buohkaide geat sáhttet jienastit.

Duođaštus ahte sáhttá jienastit, muhto ii dárbbašlaš vai jienastit  

  • Válgakoartta oaččun duođašta ovddemusat ahte dus lea jienastanriekti dán jagi stuoradiggeválggas, dadjá Válgadirektoráhta direktevra Bjørn Berg.  

Válgakoartta mielde bohtet dasa lassin dehálaš dieđut válgga birra, ja dan jagi sáddejuvvojit válgakoarttat maiddai digitálalaččat. Dáid sáhttá geavahit mátketelefovnnas ja ii leat dárbu čálihit, iige leat dárbu čájehit válgakoartta jienasteamis, muhto dahká jienasteami álkibut ja jođáneappo.  

  • Áidna man FERTET váldit mielde lea legitimašuvnna mas lea olles namma, govva ja riegádandáhton. Beasat jienastit jus dát lea mielde cealká direktevra.  

Berg lasiha ahte soapmásat smihttet ahte lea go vejolaš jienastit interneahtas digitála válgakoarttain, muhto dat ii leat vejolaš. Nu go ovdal, de fertejit sii geat háliidit jienastit dan dáhkat válgalanjas ja báberhámis. Sáhttá olles Norggas jienastit čakčamánu 10.beaivvi rádjai, ja válgabeaivve ferte jienastit doppe gos lea álbmotregistrerejuvvon.  

Sáddejuvvo digitála boastagássii ja ávašta SMS bokte

Buohkat geat ožžot válgakoartta digitálalaččat ožžot ávaštusa SMS bokte, ja sii geat geavahit Digipost dahje E-boks nammasaš bálvalusaid ožžot válgakoarttaid daid bokte. Jus ii leat digitála boastagássa, de lea vejolaš viežžat válgakoartta valg.no dahje Altinn nammasaš neahttasiidduin. 

Sii geat leat oktavuođa- ja reservašuvdnaregisteris cealkán ahte eai siđa boastta elektrovnnalaččat, dahje eai leat ođasmahttán, dahje duođaštan oktavuođadieđuid registerii maŋimus 18 mánu, ožžot ain válgakoartta báberhámis.  

Oktiibuot galget sáddejuvvot 3,5 miljovnna digitála ja sullii 300 000 válgakoartta báberhámis.

Loga eanet digitála válgakoarttaid birra valg.no nammasaš neahttasiiddus.