Vai addit vejolašvuođa sidjiide geat eai soaitte leat nu čeahpit interneahtain searvat digitála čoahkkimii, de livččii buorre jus báikkálaš joavkkut/searvvit čohkkejit olbmuid lagasbirrasis giliviesuide/ servvodatviesuide jna.

Dieđiheapmi galggašii sisttidoallát dáid dieđuid:

  • Namma ja dieđut lea go son gii searvá priváhta olmmoš dahje joavkku/searvvi bealis
  • E-poastačujuhus ja telefovdnanummár

Bovdehus sáddejuvvo liŋkka bokte sidjiide geat leat dieđihuvvon čoahkkimii.

Plánaevttohus lea ovttasbargu gaskkal suohkaniid Návuona, Ráissa, Skiervvá, Gáivuona, Omasvuona ja Ivgu. Rambøll nammasaš konsuleantafitnodat lea veahkehan ráhkadit plánaevttohusa ja buktá dan ovdan čoahkkimis.

Dás gávnnat plánaevttohusa

Jus leat jearaldagat čoahkkima dahje čađaheami birra, de lea vejolaš váldit oktavuođa Ivgu suohkaniin telefovdnanummára 77701000 bokte, dahje maila bokte čujuhussii post@lyngen.kommune.no

Mii illudit čoahkkimii ja lea maid vejolaš priváhta olbmuide/joavkkuide/servviide buktit ovdan jearaldagaid.

Bures boahtimat!