Vahkku 3 rájes, nappo boahtte vahku rájes sáhtte válljet háliida go boahkuhuvvot Moderna dahje Pfizer boahkuin.

Goappaš boahkut leat huksejuvvon seammá m-RNA teknologiijain. Ii leat váralaš kombineret Pfizer ja Moderna. Muhtun dutkamušat čájehit ahte soaitá suddjejuvvot buorebut buozalmasvuođa vuostá jus kombinere boahkuid, dan sajis go boahkuhuvvot dušše ovttain dáin boahkuin.

Gáivuonas addojuvvo Pfizer standárdan, ja leat maid doarvái dosat boahkaide geat háliidit boahkuhuvvot dáinna. Lea maiddai vejolaš boahkuhuvvot Moderna boahkuin jus lea sávahahtti. Jus háliidat boahkuhuvvot Moderna boahkuin, de attát beare dieđu dán birra boahkuhanbáikkis. 

Ávžžuhuvvo ahte sii geat leat vuollel 30 jagi eai galgga boahkuhuvvot Moderna boahkuin go soaitá addit riska buohccát váibmovulššiin.

 

Ustitlaš dearvvuođat

Anita Monsen Pedersen                                                                                                                  

Gáivuona suohkana váldodoavttir