Doavtterkantuvrra iskanklinihkka oanida rahpanáiggiid unniduvvon iskandárbbuid geažil.  

Iskanklinihkka lea rabas dušše juohke mánnodaga ja duorastaga, seammá áigge go ovdal, bie.10.30

PCR iskosat vai duođaštit positiivva ruovttoiskosiid leat hui sensitiivvat virusiidda. Virusat sáhttet duođaštuvvot dáinna iskosiin máŋga mánu maŋŋel buozalmasvuođa.

Dan dihte ii mearkkaš nu olu bohtosii jus iskojuvvot moadde beaivvi maŋŋel go buohccájit.

 

Anita Monsen Pedersen
Gáivuona suohkana váldodoavttir