Maiddái dán geasi áigu Gáivuona suohkan geahččalit fállat muhtin ohppiide geassebarggu doaimmain Gáivuonas.

Doaimmat ja searvvit sáhttet oažžut  kr 5000 doarjaga suohkanis jus váldet ohppiid bargui unnimusat golbma vahku 100 % virggis.

Ohppiid válljet ohcciid gaskkas suohkana geassebargguide.

Jus lea beroštupmi, galgá váldit oktavuođa Gáivuona suohkaniin postmottak@kafjord.kommune.no dahje greta.larsen@kafjord.kommune.no

Váldde oktavuođa Greta Larsen (tlf 777 19 201) farggamusat ja maŋemus mánnodaga 30.05.22.