Mearrádus cealká maid ahte sisaboahtu galgá mannat hárjehallanlanja divodeapmái ja ođđa rusttegiid oastimii. Lea mearriduvvon ahte galgá atnit MUIL hárjehallanhattiid vuođđun.  Hattit MUIL miellahtuide leat: beaivválaččat 70,-, mánnosaččat 290,-, juohke jagi 2600,-. Sidjiide geat eai leat miellahtut: beaivválaččat 100,-, mánnosaččat 400,-, ja juohke jagi 3800,-.    

Ođđa hattit leat sullii seammá dásis MUIL. Vai álkiduhttit hálddahusa, ásahuvvet čuovvovaš hattit geavaheami ovddas:    

Mánnosaččat 300,-

Juohke jagi 2100,-

Hárjehallanlatnja lea gitta sullii 2 mánu (dan rájes go skuvllat nohket dássážii go fas álget, sullii geassemánu 20.b. rájes gitta borgemánu 20 b.rádjai).  

Ortnet evaluerejuvvo ovdal geassemánu jagi 2023.