Om prosjektet:

«Tystnaden i Sápmi – IKKE LENGER STILLE» er et samarbeidsprosjekt mellom Paranord Film, Mental Helse og SANKS (Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus). Dette prosjektet er støttet av blant annet Stiftelsen Dam, og har gått ut på å lage ulike opplegg for de tre ulike målgruppene som skal tilbys sammen med filmen, et for ungdom, et for førstelinjetjenester og et for åpent publikum.

Dokumentarfilmen handler om overgrep, psykisk helse og fortielseskultur i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har preget mange unge samer – i generasjoner. Overgrep og fortielseskultur er ikke bare samiske fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolksamfunn. De unge kvinnene Marion og Ida som står frem i denne filmen har erfart at taushet ikke lenger gagner noen.

Prosjektets overordnede mål er å bryte stillheten og skape endring innenfra. Filmvisningen og etterarbeidet med målgruppene skal fungere som inngangsport til å skape åpenhet om tabubelagte temaer i lukkede samfunn. Publikum skal få kunnskap som er med på å forebygge overgrep og psykisk uhelse. Undervisningsoppleggene er utviklet av Psykolog Lill-Tove Veimæl, pedagog Laila Labba Wilhelmsen og Marion fra filmen, i samarbeid med resten av prosjektgruppen.