Čoahkkin ferte maŋiduvvot go odne juovlamánu 5.b.22 boahte ođđa dieđut Romssa ja Finnmárkku Stáhtahálddašeaddjis.

Leat boahtán ovdan jearaldagat sihke plána eaiggádii ja suohkanii, dáid áššiid ferte čoavdit ovdal go sáhttá mannat viidáseappo.

Ášši ferte dalle sáddejuvvot ruovttoluotta ovdagoddái (plánalávdegoddái) ja viidáseappo suohkanstivrii loahppameannudeapmái. 

Dáhtonat mearriduvvot suohkanstivrračoahkkimis juovlamánu 16.b.2022.