Dás beasat oanehaččat lohkat mii ceavzilis hálddašeapmi rievtti mielde lea 

Sii geat eai ožžon mielde čoahkkima, dahje eai sáhttán searvat, sáhttet sáddet kommentáraid maila bokte čujuhussii post@kafjord.kommune.no ovdal juovlamánu 31.b.2022. Merke maila fáttáin “ceavzilis hálddaeapmi - 22/454

 

Joavkkut,searvvit, fitnodagat ja ássit sáhttet buktit ovdan kommentáraid, muhto mii háliidit gáržžidit kommentáraid dáid jearaldagaide:

  • Makkár doaimmaid ceavzilis hálddašeami siskkil dárbbašit áŋgiruššat golbma jagi ovddasguvlui?
  • Mot ollašuhttit doaimmaid?
  • Geaid dárbbašit vai ollašuhttit doaimmaid?
  • Maid sáhtát don, du joavku, dahje searvi dahkat vai searvat.