Geainna váldit oktavuođa:

Áššemeannudeaddji Tone Lise Mikkelsen | Telefovdna 47 65 16 42 | E-poasta tone.lise.mikkelsen@kafjord.kommune.no

Ekonomiijahoavda Bjørn-Even Salamonsen | Telefovdna 77 71 92 13 | E-poasta bjorn-even.salamonsen@kafjord.kommune.no

Ássandoarjja

Eanet dieđuid gávnnat Viessobáŋkku neahttasiidduin:

https://husbanken.no/person/bostotte/

Leat go dus alla ássangolut ja vuollegis sisaboahtu? Soaittát de sáhttit oažžut ássandoarjaga!

Gii sáhttá oažžut ássandoarjaga?

  • Son, geas lea vuollegis sisaboahtu ja alla ássangolut.
  • Son, gii lea deavdán 18 jagi.

Gáibádusat ásodahkii/ vissui

Ásodagas/ viesus galgá sáhttit orrut birrajagi. Das galgá sierra boađáldat, basadanlatnja ja hivsset. Dasto galgá das vejolašvuohta vuoiŋŋastit ja ráhkadit biepmu.

Don fertet gávdnot ohcančujuhusas álbmotregisteris.

Mot ozat?

Don sáhtát ohcat elektronalaččat. Ohcama gávnnat husbanken.no. Doppe gávnnat maiddái sisaboahtorájiid ja ássandoarjjakalkulatora.

Viessobáŋku ja suohkan ovttasbarget ássandoarjjaortnegiin. Lea suohkan, mii meannuda ášši, ja don fertet váldit oktavuođa suohkaniin jus leat gažaldagat dahje jus dárbbašat veahki.

Áigemearri ohcat lea 25. juohke mánu.

Álggahanloatna

Eanet dieđuid gávnnat Viessobáŋkku neahttasiidduin:

https://husbanken.no/person/startlaan/

key g 929a 07841  1920

Álggahanloatna sáhtta leat molsaeaktu jus it oro nagodeame ollášuhttit viessoniegu.

Gii sáhttá oažžut álggahanloana?

  • Don, geas lea vuollegis sisaboahtu ja it nagot seastit iežaskapitála.
  • Don, geas leat mánát, ja láigohat orohaga ja lea dárbu háhkat bistevaš ássandili jođánit.
  • Don, geas leat bissovaš oadjoaddosat ja váilu iežaskapitála.

Dus ferte doarvái sisaboahtu ovddosguvlui máksit loana.

Álggahanloanain sáhtát:

  • oastit mearálaš ásodaga, mii heive guhkit áiggi
  • divvut ja heivehit ásodagat jus du doaibmandilli rievdá
  • refinansieret divrras loanaid jus leat massime ásodaga

Mot ozat?

Sáhtát ohcat elektronalaččat. Ohcama gávnnat husbanken.no. Lea suohkan, mii meannuda ášši, ja fertet suohkaniin váldit oktavuođa jus leat gažaldagat dahje dárbbašat veahki.