§ 1 Formål og virkeområde

Forskriften gir informasjon om hvilke skole- og feriedager elevene har skoleåret 2024-2025. Elevene har rett og plikt til å møte på skolen på de fastsatte skoledagene.

Forskriften gjelder for elever ved alle grunnskoler i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni skoleåret 2024-2025.

§ 2 Jfr vedtak UOO-10/22:

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni følger Troms og Finnmark fylkeskommunens skolerute for videregående skolene. 

Skolerute 2024-2025   

Høst 2024
MånedMerknader Skoledager 
AugustFørste skoledag mandag 19.august10
September  21
OktoberHøstferie onsdag 2.oktober-fredag 4.oktober20
NovemberPlanleggingsdager mandag 18.november og tirsdag 19.november (fridager for elever)19
Desember Siste skoledag før jul fredag 20.desember15 
Antall dager høst 2024 85
   
Vår 2025
JanuarFørste skoledag mandag 6.januar20
Februar 20
Mars Vinterferie mandag 3.mars-fredag 7.mars16
April Påskeferie mandag 14.april til mandag 21.april. Første skoledag etter påske tirsdag 22.april16
MaiOffentlig høytidsdag torsdag 1.mai  Fri fredag 2.mai               Kristi himmelfartsdag 29.mai19
Juni2.pinsedag mandag 9.juni     Siste skoledag fredag 20.juni14
Antall dager vår 2025 105
Antall dager hele skoleåret  190

Planleggingsdager, 6 dager

14.08-16.08.2024, 18.11-19.11.2024, 02.01.2025  

 

§ 3 Lokale variasjoner

Skolene kan gjøre unntak fra § 2 om skole- og feriedager i særlige tillfelle, for eksempel grunnet skoleturer

§ 4 Iverksetting og opphør 

Denne forskriften trer i kraft 01.august 2024 og opphører 30.juni 2025