Syftet är att främja forskning och kultursatsningar i Tornedalen. Läs mer i
https://tornedalen.org/om-tornedalsradet/kulturstipendium/

 

Vem kan söka?
Privatpersoner, grupper, projekt och organisationer med anknytning till Tornedalen.

Stipendiets storlek: 60.000 SEK. Kan delas till en eller flera ansökningar. Obs! Skall innehålla en projektplan med budget.

Sista ansökningsdatum 31/1 2019. Ansökningsblanketten hittar du i länken ovan, samt ytterligare information.

Skickas till:

Tornedalsrådet
Kulturfonden
Box 76
953 22 HAPARANDA

eller marko.varajarvi@haparanda.se