Psykisk utviklingshemmede, hjemmeboende og pasienter innenfor psykiatri og rus har et omfattende dagtilbud i kommunen.

De psykisk utviklingshemmede har dagtilbud 2-4 dager i uka avhengig av funksjonsevne, fordelt på 5-fem dager ved Kåfjord vekst A/S. Vi har også dagtilbud i form av arbeidspraksis i andre bedrifter i kommunen.

Hjemmeboende og brukere innen rus og psykiatri har et dagtilbud som er lokalisert på Kåfjord Helsetun i Birtavarre.

 

Onsdager er møteplassen åpen for alle og har salg av middag, kaffe og vafler, annenhver fredag er det eldredagen, annenhver torsdag er det dagtilbud for hjemmeboende demente.

Vi har i en periode prøvd å få til turdager innen rus/ psykiatri, som er et lavterskeltilbud, disse dagene har vært lagt til fredager.

Kommunen kjøper i tillegg tjenester fra Kåfjord vekst for å besørge dagtilbud til flere grupper.

Vi har også en aktiv støttekontakttjeneste som koordineres gjennom dagtilbudet.