Er det noen frivillige som har ledig tid, og som har lyst til å gjøre en meningsfull innsats? Kunne du kanskje bistått oss med transportering av brukere til dagtilbudet vårt enkelte dager? Vi har disponible biler. Det kreves førerkort klasse B, samt undertegning av taushetserklæring.

Kontakt PRO leder Linn Sylvi Steinnes for nærmere informasjon på telefon 777 19302.