Ikke en trussel for bebyggelse

Vollen er 312 meter lang og 12 meter høy på det høyeste. Den er bygd opp av løsmasser og steinmasser fra tunnelen gjennom Nordnesfjellet. Siden som vender opp mot fjellsiden er murt opp med såkalte gabionkister, nettingkister av stål som er fylt med steinmasser.

  • Det er deler av denne muren av gabionkister som vender mot fjellet som har rast ut, i en strekning på ca 80m. Øvrige deler av vollen og den del av konstruksjonen som vender ned mot bebyggelsen og sjøen er upåvirket. Vi ser ikke skade på resterende del av vollen, og det er ikke fare for ytterligere skade som kan true bebyggelse eller området rundt vollen for øvrig, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE.
  • Vi er glade for at lokalbefolkning som oppdaget skaden meldt fra så snart skaden ble oppdaget. Kåfjord kommune og NVE har i ettertid fulgt opp situasjonen i tett samarbeid. NVE tar ansvar for oppfølging slik at vollen blir bygd opp igjen så snart som mulig.

Viktig at sperringen respekteres

  • Det kan skje ytterligere utvikling i overgang mellom skadet og ikke skadet del av vollen. Adkomst til denne del av vollen er derfor avsperret. Det er viktig at avsperring respekteres og at det ikke foregår ferdsel inntil vollen på den siden som vender opp mot fjellet. Det er montert et sperregjerde langs toppen av vollen, Deler av dette gjerdet er rast ut i lag med muren. Det må derfor heller ikke være ferdsel oppe på selve vollen, sier Einar Pedersen, kommunedirektør i Kåfjord kommune.

Vil undersøke hva som har skjedd

Hoseth forteller at det er svært sjelden at denne typen skade skjer på sikringsanlegg.

  • Både NVE og Kåfjord kommune tar saken på det største alvor. Vi må nå undersøke grundig hva som har skjedd og dermed bruke litt tid før vi går i gang med utbedringsarbeidet. Det er viktig å få oversikt, både for å sikre at utbedringsarbeidet utføres på en riktig måte og for å forsikre oss om at det ikke skjer igjen.