Det er nå mulig til å følge Kåfjord kommunestyre også på samisk. Hvis du vil følge møtet med samisk tolking, følg brukerveiledningen.