Kriterier som legges til grunn for tildeling er:

1. Kåfjord kommunes frivillighetspris skal deles ut hvert annet år, og er ment som en støtte og motivasjon i det frivillige arbeidet som utføres i kommunen. 

2. Prisen er et gavekort på kroner 5000,- som kan tas ut på ett av husflidslagene i kommunen. 

3. Prisen kan deles ut til personer over 16 år som har utmerket seg positivt i forhold til frivillig arbeid i kommunen. 

4. Prisen kan ikke deles ut til organisasjoner. 

5. Prisen kan ikke deles mellom 2 uavhengige personer.

6. En jury på 3 personer, oppnevnt av formannskapet, tildeler prisen. 

7. Prisen og plaketten deles ut i forbindelse med et kulturarrangement eller kommunestyremøte.