Foto illustrasjon frivillig loppemarkedFRIVILLIGHETSPRIS 2018.doc

Kåfjord kommune skal dele ut en Frivillighetspris i kommunen.

Forslag på kandidater må begrunnes.

Vær obs på kriteriene som foreligger.

 

FRIVILLIGHETSPRIS 2018
Kåfjord kommune skal dele ut en Frivillighetspris i kommunen.
Forslag på kandidater må begrunnes.
Kriterier som legges til grunn for tildeling:


1. Kåfjord kommunes frivillighetspris skal deles ut hvert annet år, og er ment som en
støtte og motivasjon i det frivillige arbeidet som utføres i kommunen.
2. Prisen er et gavekort på kr 5.000,- som kan tas ut på ett av husflidsutsalgene i
kommunen.
3. Prisen kan deles ut til personer over 16 år som har utmerket seg positivt i forhold til
frivillig arbeid i Kåfjord.
4. Prisen kan ikke deles ut til organisasjoner.
5. Prisen kan ikke deles mellom 2 uavhengige personer.
6. En jury på 3 personer, oppnevnt av formannskapet, tildeler prisen.
7. Prisen og plaketten deles ut i forbindelse med et kulturarrangement eller
kommunestyremøte.

Frist for å sende inn forslag er: 12. oktober 2018 og sendes til Kåfjord kommune, Øvervegen 2, 9148 Olderdalen eller; postmottak@kafjord.kommune.no

EAKTODÁHTOLAČČA BÁLKKAŠUPMI 2018
Gáivuona suohkan galgá dán jagi vuosttaš gearddi juohkit eaktodáhtolačča bálkkašumi
muhtun suohkana orrui. Eavttuhus galgá leat ákkastuvvon.
Bálkkašumi eavttut:
1. Gáivuona suohkana eaktodáhtolačča bálkkašupmi galgá juhkkojuvvot juohke nuppi
jagi, ja lea oaivvilduvvon leat doarjjan ja movttidahttin suohkana eaktodáhtolaččaid
bargui.
2. Bálkkašupmi lea skeaŋkakoarta man árvu lea 5000 ru. ja maid vuoiti sáhttá geavahit
ovtta suohkana duodjegávppis.
3. Bálkkašupmi sáhttá geigejuvvot olbmuide geat leat boarráseappot go 16 jagi ja geat
leat mearkkašan olu Gáivuona eaktodáhtolaš bargui.
4. Bálkkašupmi ii sáhte geigejuvvot servviide.
5. Guokte sorjjakeahtes olbmo eai sáhte dán bálkkašumi juogadit .
6. Dubmengoddi mas leat golbma lahtu ja man ovdagoddi lea nammadan juohká
bálkkašumi.
7. Bálkkašupmi ja plakeahtta geigejuvvo kulturdoaluid dehe suohkanstivračoahkkima
aktavuođas.
Eavttohasaid galggat ovdal skábmamánu 12. b. 2018 dása