Dál mis lea eanet vaksiinnat sajis áigodatinflueanssa vuostá ja leat juo vaksineren oallugiid čavčča 2020.

Jus lea beroštupmi oažžut vaksiinna, de váldde oktavuođa dearvvasvuođastašuvnnain.

Jus leat eanet berošteaddjit vaksinerejuvvot go mis lea vaksiidna, de vuoruhit álggus olbmuid risikojoavkkuin.  
Dearvvasvuođastašuvdna : 777 19 330

Doaktárkantuvra : 777 19 320

 

Dearvvuođaiguin

Anita Monsen Pedersen

Gáivuona suohkana váldodoavttir