Dás gávnnat dieđuid mii guoská dutnje olmmožin, bargin, bargoaddin, iešheanalaš ealáhusdoalliin ja dutnje gii leat virgelobis, siiddas errenáiggis dahege mánáiguin siiddas.

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav»

 

Dieđut mat gusket virgelohpenjuolggadusaide koronavirusa leavvama aktavuođas

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-blir-endringene-i-permitterings--og-dagpengeregelverket/id2694346/

 

Buozalmasjávkama njuolggadusat koronovirusa leavvama aktavuođas

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-koronarelatert-sykefravar-og-egenmelding/id2694350/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2020.03.2020&utm_content=Arbeidsliv