På grunn av arbeider i høyspentnettet vil det bli en strømutkobling i Birtavarre sentrum torsdag 17. feb. fra kl. 2300 til ca. kl. 0300 fredag 18. feb.

Mvh Vissi  tlf 77770400