Økt fokus på hjemmebesøk i tiden under koronapandemi

Kåfjord kommune har nå etablert en tilgang til egen bil for lege som nå lettere kan utføre hjemmebesøk til syke pasienter med mistanke om eller bekreftet smitte av koronavirus.

Målet med dette tiltaket er å tidlig avdekke de som risikerer mer alvorlig forløp av koronainfeksjon, slik at man kan utføre tiltak/behandling for å begrense alvorlighetsgraden av denne og kanskje unngå sykehusinnleggelser.

Man har med tiden som har gått fått erfaringer fra andre områder i landet med mer utbredt smitte av koronavirus og får da økende kjennskap til hvordan dette viruset kan skape sykdom, og hva vi kan se etter for å avdekke dette.

Et eksempel er at mange med mer alvorlig forløp utvikler en såkalt «stille lungebetennelse».

Et hjemmebesøk med daglig måling av surstoffnivå i blodet vil tidlig fange opp en slik utvikling og man kan starte opp behandling med for eksempel surstoff.

De fleste med koronasmitte har imidlertid et mildt forløp og trenger ikke legeundersøkelser eller helsehjelp, disse skal følge nasjonale føringer med å isolere seg hjemme etc. Det vil ikke bli tilbudt hjemmebesøk til disse.

Er du i risikogruppen for koronasykdom og utvikler følgende symptomer, eller har alvorlig grad av symptomer selv uten at du har særlig risiko:

  • Feber >38 °C
  • Luftveissymptomer som hoste, tung pust
  • Eventuelle tilleggs symptomer som slapphet, svimmelhet, magesmerter etc

Ring legekontoret på tlf:      777 19 320

Evt legevakt tlf:                     116 117

Du får da snakket med en lege som avgjør grunnlag for hjemmebesøk, eventuelt at du tas inn til lege for undersøkelser.

 

Portrett av kommuneoverlege Anita Monsen PedersenMed vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        

Kommuneoverlege i Kåfjord kommune,